Scientology en Big Pharma

Vanaf midden vorige eeuw begon het gebruik van psychofarmaca toe te nemen, waarbij midden tachtiger jaren een krachtige groeiversnelling optrad.

Scientology heeft vanaf het begin bij deze ontwikkeling ernstige vraagtekens gezet, op basis van kennis en ervaring vanuit de eigen filosofie en praktijk.

Scientology is niet tegen medicijnen. Integendeel, zij zal een ieder aanraden om bij fysieke problemen naar een arts te gaan, maar ageert tegen het nodeloos voorschrijven van psychiatrische medicijnen.

De bijwerkingen van psychiatrische medicijnen zullen op de lange duur steeds meer mentale problemen opleveren door het gebruik ervan. Dit is overigens gelijklopen met de effecten van straatdrugs.

De meest winstgevende en meest misbruikte psychiatrische behandeling is het voorschrijven van bewustzijnsveranderende drugs.

Psychiaters zijn legale drugspushers geworden die miljarden dollars aan inkomen genereren voor farmaceutische bedrijven overal ter wereld. In deze corrupte samenwerking creëren de psychiaters nieuwe “ziektes”, zogenaamde “chemische onevenwichtigheden” zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, de farmaceutische bedrijven leveren nieuwe pillen voor de “behandeling” ervan.

Waar kalmerende middelen en antidepressiva werden gebruikt in de twintiger en dertiger jaren, stelden de zware tranquillizers de psychiatrie in staat om inrichtingen leeg te maken in de vijftiger jaren. Men creëerde op deze manier tienduizenden verslaafden en daklozen. Een vooraanstaand psychiatrisch onderzoeker beschreef de drugs als “een farmaceutische vervanging voor de lobotomie”.

In de negentiger jaren werden de nieuwe antipsychotica gepromoot als middelen die het verblijf in psychiatrische ziekenhuizen konden verkorten, het sociale gedrag van de patiënt zouden verbeteren en bijwerkingen zouden verminderen. Echter, één op elke 145 patiënten die meededen aan het onderzoek naar deze middelen, stierf. Deze sterfgevallen werden nooit vermeld in de wetenschappelijke literatuur.

Farmaceutische bedrijven kregen in toenemende mate invloed op wetenschap en onderwijs omdat zij grote bedragen beschikbaar hadden voor onderzoek.
Hierdoor nam ook de invloed van aan de industrie verbonden toppsychiaters en andere experts op dit gebied sterk toe.
Scientologen zagen met lede ogen hoe het mensbeeld in wetenschappelijke kring werd omgebogen naar een louter mechanistisch gezichtspunt.
Hierbij werd beredeneerd dat de hersenen de hoofdrol spelen bij menselijk gedrag.

In Scientologische kring wordt dit beschouwd als wetenschap van discutabele kwaliteit die volkomen voorbijgaat aan het bestaan en de kracht van de menselijke (immateriële) geest.

Ook de media speelden daarbij een grote rol door dit mensbeeld van de moderne psychiatrie en hersenwetenschap veel ruimte te geven en kritiekloos te publiceren.

Citizen commission on Human rights

Wat de mainstream psychiatrie betreft ging Scientology in 1969 een verband aan met “antipsychiater” en auteur dr. Thomas Szasz3.

Dr. Thomas Szasz en de Scientology Kerk richtten gezamenlijk de Citizen Commission on Human Rights (CCHR)4 op.

Dr. Thomas Szasz was overigens nooit op een andere manier bij Scientology betrokken dan in het gezamenlijke streven om de misstanden in de psychiatrie bloot te leggen en aan te pakken.

CCHR richt zich op psychiatrische misstanden en heeft het laatste decennium met name het psychiatrisch handboek DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ADHD en het sterk toegenomen gebruik van psychiatrische medicatie als voornaamste aandachtsgebieden.

Zoals bekend is de laatste jaren de discussie over ADHD en over de bruikbaarheid en de toepassing van de DSM ook onder onafhankelijke deskundigen uit de betreffende beroepsgroepen sterk toegenomen.