Erkenningen

religious recognitionsDe Scientology Kerk is een nieuwe religie en is als zodanig erkend in vele landen uit de hele wereld, waaronder al meer dan 20 jaar in de Verenigde Staten en in Australië. In Nederland heeft de belastingdienst en meerdere rechtbanken erkend dat Scientology een religie is en dat haar diensten religieus van aard zijn.

Meer informatie? Zie deze website

European Court of Human RightsEuropa

In Europa heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens in 2007 bevestigd dat Scientology een bonafide religie is die net zo behandeld moet worden als andere religies.

Andere landen in Europa

Sommige landen in Europa kennen een officieel registratiesysteem, waar religies zich moeten registeren. Zo’n systeem bestaat bijvoorbeeld in Spanje, Zweden, Portugal en Kroatië. Scientology is volledig erkend als religie in deze landen en geniet daardoor de rechten van kerkelijke instanties aldaar.

In vele andere landen hebben rechtbanken uitspraken gedaan dat Scientology een religieuze organisatie is en dat haar diensten spiritueel van aard zijn en geen commerciële basis hebben, voorbeelden zijn Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Italië en Slovenië. Het meest recent in het Verenigd Koninkrijk, waar de hoogste rechter oordeelde dat Scientology een religie is en dus een plek waar mensen mogen trouwen voor de wet (In het Verenigd Koninkrijk kun je het wettelijk huwelijk afsluiten in een kerk).

Religieuze experts

De kerk is door verschillende godsdienstsociologen onderzocht. Er zijn verschillende kwalificaties op basis waarvan bepaald wordt of een groep aan de definitie van religie voldoet. De experts hebben Scientology bekeken aan de hand van deze kwalificaties en kwamen tot de conclusie dat Scientology een religie is. Deze expertises zijn gebundeld in een boek, dat ook online te bekijken is.