ADHD: het dilemma voor ouders

Stelt u zich eens voor…

Stelt u zich voor dat de school contact met u opneemt om het ‘lastige’ gedrag van uw kind in de klas te bespreken.

Uw eerste reactie is die van schrik. In daaropvolgende besprekingen op school – met de leerkracht en mogelijk een psycholoog – krijgt uw kind het etiket ADHD opgeplakt.

ADHD is de afkorting van de indrukwekkende naam: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het lijkt alsof u zojuist gehoord heeft…

dat uw kind aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

Uw eerste impuls is misschien om deze conclusie af te wijzen. Maar u ziet de leerkracht en de psycholoog als vakmensen met jarenlange ervaring… dus u luistert. Ze willen uw kind Ritalin of Prozac voorschrijven (of een van de vele andere medicijnen) om het ‘verontrustende’ gedrag te verhelpen.

U vraagt zich af… “Wie ben ik om een deskundige te negeren?”

Op hetzelfde moment beseft u dat u niet halsoverkop een beslissing moet nemen. Uw kind zou op den duur van de medicijnen afhankelijk kunnen worden.

Voordat u ‘ja’ zegt, wilt u eerst meer informatie.

U staat nu voor de keuze. Het is gemakkelijk om u te laten overbuffen door ‘deskundigen’ en hen de beslissing voor u te laten nemen. Maar op het gebied van uw kind geldt:

U bent de deskundige.

Dus u bent het beste in staat om tot de juiste beslissing te komen.

Welke vragen zou u kunnen stellen?

Voordat u de beslissing neemt om uw kind aan de medicatie te zetten, kunt u de volgende vragen aflopen:

  • Welke risico’s hebben psychiatrische medicatie als Ritalin of Prozac?
  • Wat zijn de bijwerkingen?
  • Hoe veilig zijn deze middelen?
  • Bestaat er een test om ADHD te diagnosticeren? (die is er namelijk niet)
  • Kan er ook iets anders aan de hand zijn wat de klachten veroorzaakt?
  • Welke mogelijke andere problemen zijn er in de omgeving van het kind die van invloed zijn op het gedrag? Denk hierbij aan:
  • Factoren op school (zoals pesten, moeite met leren)
  • Stress binnen de gezinssituatie (misschien een scheiding)
  • Eet het kond voldoende? Krijgt het voldoende vitaminen binnen?
  • Kan er sprake zijn van een onderliggend lichamelijk probleem?

ADHD dilemma voor ouders

 

Niemand kent uw kind beter dan u

Niemand heeft meer tijd met uw kind doorgebracht dan u. Niemand heeft meer liefde en oog voor uw kind dan u. U kunt het beste inschatten wat de oorzaak is van het gedrag van uw kind.

Daarom is het belangrijk om wat afstand te nemen en alle opties te bekijken, vpordat u een beslissing neemt.

Waarom is ADHD een dilemma voor ouders?

Ongeveer 80.000 Nederlandse jongeren gebruiken medicijnen bij ADHD. Zowel de ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek van onafhankelijke deskundigen.

ADHD medicijnen zijn geen onschuldige middelen. Zij vallen onder de Opiumwet en de veiligheid op lange termijn is niet aangetoond.

De meningen over de aanpak van ADHD zijn verdeeld. Zelfs over het feit of ADHD een ‘mentale ziekte’ is, zijn de meningen verdeeld.

Daarom kan het voor ouders best verwarrend zijn uit tegenstrijdige gegevens de juiste informatie te filteren.

Weinig kennis over psychiatrische medicatie

In Nederland krijgt ca. 4% van de kinderen een psychiatrisch medicijn toegediend. De meeste ouders weten weinig af van hoe psychiatrische medicatie werkt en wat de bijwerkingen zijn. Daarom zijn ze zich vaak niet bewust van de mogelijke gevolgen op de lange termijn voor hun kind.

ADHD wordt door psychiaters of medici vaak aangeduid als een chemische onbalans in de hersenen. Hiermee lijkt het alsof het om een ziekte of een medisch probleem gaat, dat (langdurige) medicatie vereist.

Tegenwoordig zijn zelfs binnen de beroepsgroep de meningen verdeeld. Diverse wetenschappers hebben zich uitgesproken dat het model van een chemische onbalans voor geestesziekten nooit wetenschappelijk is bewezen. Of dat er geen testmethode bestaat voor het aantonen van zo’n onbalans.

Om die reden is het goed om zelf veel informatie te verzamelen en te bestuderen – en dan een eigen conclusie te trekken.

Voor meer informatie over ADHD en psychiatrische medicatie kunt u onder andere terecht op de website van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, www.ncrm.nl.

ADHD dilemma voor ouders

Wat heeft Scientology hier mee te maken?

Sinds het ontstaan van de religie in de jaren vijftig van de vorige eeuw, heeft Scientology altijd een uitgesproken mening gehad tegen psychiatrische medicatie.

Wereldwijde ‘drugs’ epidemie

Het toedienen van drugs en medicijnen heeft wereldwijd epidemische vormen aangenomen. Meer dan 20 miljoen kinderen en tieners krijgen psychiatrische medicatie voorgeschreven: antidepressiva, stimulerende middelen en antipsychotica. Middelen die qua werking vergelijkbaar zijn met de zogenaamde straatdrugs.

En men mikt op een steeds jonger publiek. Kinderen tot vijf jaar zijn het snelst groeiende deel van de minderjarige bevolking in de Verenigde Staten dat tegenwoordig antidepressiva gebruikt. Veel mensen in de medische wereld zetten hun vraagtekens bij dit buitensporige gebruik van farmaceutische middelen bij kinderen.

Ook in Nederland?

U denkt misschien: in Nederland is het lang niet zo erg als in de Verenigde Staten. Feit is wel dat wat er in de VS gebeurt, vaak jaren later overwaait naar Europa en ook in Nederland de norm kan worden. Het is zaak om hier alert op te zijn en te voorkomen dat het ook bij ons zo ver komt.

CCHR en NCRM opgericht vanuit Scientology

Om de rechten van patienten in de psychiatrie te beschermen en misstanden binnen de psychiatrie aan de kaak te stellen, werd vanuit Scientology in 1969 de Citizen Commission for Human Rights (CCHR) opgericht, samen met hoogleraar in de psychiatrie aan de State University van New York, Thomas Szasz (overleden in 2012).

De jaren zestig en zeventig waren de jaren waarin de antipsychiatrie zich ontwikkelde, als reactie op misstanden in de psychiatrie, met voorvechters als Jan Foudraine (NL), Ronald Laing (Schot) en Thomas Szasz (VS).

Het CCHR groeide uit tot een internationale organisatie met 130 afdelingen in 31 landen. De Nederlandse afdeling heet het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM).

Ten strijde tegen psychiatrische medicatie bij kinderen

Vanuit CCHR en NCRM is er vanaf het begin van deze eeuw – toen het voorschrijven van ADHD medicatie echt grote vormen begon aan te nemen – actief tegen overmedicatie van psychiatrische middelen bij kinderen opgetreden.

Daarmee kwamen deze organisaties, maar ook de Scientology kerk, lijnrecht tegenover de machtige farmaceutische industrie te staan.