Introductie

Dit is een informatieve website van de Scientology Kerk Amsterdam, waarmee wij enige achtergrondinformatie geven over de oorzaken van de weerstand die Scientology in een aantal landen ondervindt.

Scientology beweegt zich op het gebied van religie en ontwikkelde nieuwe inzichten in het domein van sommige wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke onderwerpen. Dit leidde tot weerstand bij groepen en instellingen die meenden schade te ondervinden als die inzichten op grote schaal in de samenleving geïmplementeerd zouden worden. Zo botst Scientology met destructieve aspecten van de biologische psychiatrie en daarmee met financiële belangen van Big Pharma. Ook ondernamen sommige traditionele kerken actie tegen de opkomst van Scientology, met name in de landen waar zij staatskerk zijn zoals de Lutherse kerk in Duitsland.

Van grondlegger Ron Hubbard is een groot aantal boeken en lezingen verschenen, over vrijwel alle aspecten van het leven. Scientology is een omvangrijk onderwerp geworden; wij hebben ons bij het opstellen van deze pagina’s zeer moeten beperken.

L. Ron Hubbard, ca. 1950