Invloed van de media

Onzorgvuldig opgestelde berichten in de media droegen bij aan het scheppen van een ongunstig beeld over nieuwe religieuze bewegingen in het algemeen en Scientology in het bijzonder.

Hierbij werd soms ongenuanceerde en uit het verband getrokken informatie van ex-leden gebruikt.

Daar komt bij dat sommige journalisten er vaak toe neigen informatie uit eerder verschenen berichten te herhalen zonder het waarheidsgehalte te controleren.

Hierdoor werd een onjuist en ongunstig beeld stand gehouden in de samenleving.[1]

Gezien de rol die de Scientology Kerk speelt via met name de Stichting CCHR met het aan de kaak stellen van misstanden in de psychiatrie en de farmacie, is het ook niet uitgesloten dat de media gebruikt wordt om Scientology in een kwaad daglicht te stellen.

Het is bekend dat journalisten gemanipuleerd worden om bepaalde boodschappen op ons burgers over te brengen.

Deze Duitse journalist van de gerenommeerde krant de Frankfurter Algemeine geeft een schokkend beeld hoe journalisten ingezet worden:

Het feit dat vaak ex-leden worden gebruikt als bron van informatie en niet de Kerk zelf is vaak een basis voor veel onjuiste berichten.

De Hoogleraar Religiestudies Kliever, van de Universiteit ….., legt uit waarom informatie van ex-leden niet betrouwbaar is als bron van informatie:

Ze zullen kleine tekortkomingen opblazen tot grote kwaadaardige bedoelingen. Ze zullen persoonlijke teleurstellingen verdraaien tot kwaadaardige daden van verraad. Ze zullen ongelofelijke leugens vertellen om hun vroegere religie in een kwaad daglicht te stellen.”

En Kliever komt tot de volgende conclusie:

Zulke apostaten (= afvalligen of ex-leden, red.) kunnen eigenlijk niet als betrouwbare informanten beschouwd worden door journalisten, geleerden of juristen waarbij men toch een zekere verantwoordelijkheid mag verwachten.“

En toch worden deze ex-leden door media vaak als enige bron van informatie gebruikt.

Het resultaat is dat de media die over Scientology verschijnt dus vol staat misinformatie, die gemakkelijk is te weerleggen:

  • Zo wordt de zinsnede ‘als je rijk wil worden moet je je eigen religie beginnen’ in de media regelmatig aan de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard toegeschreven, terwijl de uitspraak van George Orwell komt. Dit is overigens door een rechtbank in Duitsland bevestigd, die daarom ook de desbetreffende krant hebben verplicht tot rectificatie.
  • L. Ron Hubbard zou Scientologen opdragen om te liegen om mensen onder controle te houden en gezegd hebben “Lieg tegen ze”. Als je deze quote opzoekt in de literatuur, kom je deze drie woorden inderdaad tegen maar wel in een hele andere context: een stuk tekst die uitlegt wat de negatieve gevolgen zijn van liegen. Hubbard schrijft verder: “De weg naar een gelukkig leven loopt parallel aan de weg naar de waarheid.”

De Scientology Kerk is overigens altijd bereid tot het geven van informatie en uitleg aan journalisten. En vaak gebeurt dit ook.

Soms leidt dit ook tot positieve berichten over de activiteiten.

Maar soms worden feiten verdraaid wat helaas leidt tot een verkeerd beeld. Daardoor wordt vele mensen de mogelijke spirituele ontwikkeling, waar zovelen naar op zoek zijn, onnodig ontzegd.

Voetnoten

[1] In dit verband verwijzen wij naar de term negative summary events (slecht nieuws verhalen) van socioloog James Beckford. “(…) Stories about ‘cults’ are not particularly frequent, but they are remarkably standardized. The effect is therefore enhanced by sheer repetition of the same images and arguments.” David Bromley beschrijft o.a. in ‘The Politics of Religious Apostasy’ het mechanisme dat de mening van personen die zich van een religieuze groep hebben laten uitschrijven, in negatieve zin vertekent. Helaas kunnen sommige journalisten de neiging niet onderdrukken dit soort verklaringen klakkeloos of zelfs aangedikt over te nemen. Zie eventueel ook de korte samenvatting van Bryan Wilson, ‘Social change and new religious movements’,http://hatewatch.freedommag.org/hatewach/experts/eng/wilson03.pdf

[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2535909/1997/01/09/Frank-van-Meerendonk-Prozac-kenner-tegen-wil-en-dank.dhtml

[3] Whitaker, Robert H, 2010. Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America. USA: Crown Publishing Group (NY). pp. 294. ISBN 0-307-45241-7.