Alles wat anders is

“Een nieuwe ontdekking gaat altijd door drie fases:

Eerst werkt het op de lachspieren, dan komt er van alle kanten zware kritiek en op het laatst vindt iedereen het volkomen vanzelfsprekend.”

Een korte blik op de geschiedenis leert ons al snel dat alles wat nieuw en anders is aangevallen wordt. En dit geldt ook voor religies. Kijk maar naar de eerste christenen. Jezus werd aan het kruis genageld om wat hij dacht, zei en deed. In de vorige eeuw vond er nog volop discriminatie plaats tussen protestanten en katholieken.En ook de Joodse gemeenschap heeft het zwaar te verduren gehad.

Ook wetenschappers met goede en nieuwe ideeën maar die tegen de gangbare opinie ingingen, kregen te maken met kritiek.

Dr. Semmelweis kwam erachter dat kraamvrouwenkoorts en sterfte in het kraambed drastisch verminderden door betere hygiëne. Het aantal doden in dat ziekenhuis nam af van 34% naar 1%. Toch werd hij uitgelachen door zijn collega’s en heftig bekritiseerd.

Op de Britse schepen kwamen tijdens de 17e en 18e eeuw meer dan een miljoen zeelieden om als gevolg van scheurbuik. Toch had de Franse zeeman Jacques Cartier al in 1535 ontdekt hoe deze ziekte kon worden genezen. Zijn schepen lagen die winter vast op de bevroren St. Lawrence-rivier in Noord-Amerika. Vijfentwintig van zijn 110 mannen overleden aan scheurbuik, terwijl de rest op sterven na dood leek. Een Indiaan bood hem de oplossing. Hij maakte een drankje van boomschors en een soort dennennaalden. Hij mag dan geen wetenschapper zijn geweest, maar hij maakte wel een geneesmiddel dat rijk was aan vitamine C. De manschappen waren redelijk snel weer op de been. Bij thuiskomst stelde Cartier de autoriteiten op de hoogte van het gebeurde. En ja, hoor – de oplossing werd terzijde geschoven als het zoveelste heksendrankje van stompzinnige barbaren, en daar liet men het bij. Hoewel er dus een behandeling bekend was, kon scheurbuik nog meer dan 200 jaar enorm huishouden. In 1747 werd de zaak nog eens onder de loep genomen. Ene John Lind, medisch assistent bij de Britse Marine, ontdekte dat citroenen sinaasappelsap de symptomen van scheurbuik verzachtten. Hij was geen wetenschapper, maar zijn aanbeveling luidde dat schepen voor lange tochten een flinke hoeveelheid citrusvruchten zouden moeten inslaan. 48 jaar later werd zijn voorstel doorgevoerd. Het was tenslotte nog maar 260 jaar geleden dat Cartier de Indiaan had ontmoet…

Louis Pasteur was in zijn tijd een gewild doelwit voor humoristen. Hij werd bespot omdat hij ‘kleine beestjes’ in de lens van zijn microscoop zag. Tegenwoordig pasteuriseren wij ons voedsel om het te beschermen tegen die kleine beestjes – bacteriën. En dat proces, pasteuriseren, is naar hem vernoemd.

Galenus werd rond 130 AD gedwongen Rome te ontvluchten. Hij werd beticht van ketterij en moest vervolging voorkomen. Tegenwoordig zijn er nauwelijks lesboeken anatomie te vinden die niet verwijzen naar zijn ontdekkingen op het gebied van de principes van de anatomie.

Andrea Vesalius, nog zo iemand. Ook zijn ontdekkingen op het gebied van de anatomie vonden geen weerklank en ook hij werd als ketter en oplichter zijn land uitgedreven. En ook hij wordt nu als een van de meest vooraanstaande wetenschappers op zijn gebied erkend.

William Harvey maakte zichzelf intens belachelijk door te stellen dat bloed door het hart in de aderen wordt gepompt en zo de bloedsomloop in gang wordt gezet. Werkelijk te bizar voor woorden, nietwaar? Tegenwoordig hoort een kind dit principe op de basisschool te kennen. Hoe zou u reageren als iemand u iets anders probeert wijs te maken?

In die tijd was men ook doodsbenauwd voor stoommachines. Er verschenen zelfs krantenartikelen waarin beweerd werd dat een mens geen adem zou kunnen halen bij een snelheid van 30 of 40 km per uur.

Columbus werd krankzinnig verklaard om zijn stelling dat de aarde rond was en dat je eromheen kon zeilen. Gelukkig trok hij er zich niets van aan.

Giordano Bruno werd op de brandstapel gegooid voor zijn ontdekking dat de aarde niet het middelpunt van het universum was.

Galileo werd op zijn sterfbed gedwongen zijn mening te herroepen dat de aarde om de zon heen draait, en niet andersom.

Zo zijn er nog vele andere voorbeelden aan te halen.

En het is niet anders dan met het onderwerp Scientology. Scientology is een ander soort religie dan de meeste Westerse religies. Het is anders dan wat we misschien van huis uit gewend zijn.

Een van de basisstellingen is dat de mens een spiritueel wezen is.

Hij is zijn eigen ziel en is van zichzelf goed. In Scientology zijn er geen dogma’s, maar leden gaan zelf op ontdekkingsreis en vinden die goedheid weer terug in zichzelf en in de medemens.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook aspecten die vergelijkbaar zijn met andere Westerse religies, zoals het houden van zondagsdiensten.

Maar Scientology als geheel is anders en nieuw. Zie hier meer informatie over wat Scientology is.

Wat doe je eigenlijk in Scientology?

Scientology is een ontdekkingsreis naar jezelf. Je wordt steeds bewuster van wie jij bent, en je wordt steeds helderder. Jij BENT de ziel, je bent niet je lichaam of je hersenen. Door Scientology te bestuderen of door Scientology counseling (auditing), kom je steeds dichter bij jezelf als geestelijk wezen en de potentie die jij als ziel hebt.

De ziel wordt in Scientology ‘thetan’ genoemd, naar de Griekse letter ‘theta’, wat levensenergie betekent. De ziel is datgene wat het lichaam levend maakt.

Teveel alcohol en drugs kunnen de ziel (het bewustzijn) verdoven. Maar ook problemen in het leven of een slecht geweten kunnen ervoor zorgen dat je minder met je aandacht in het heden kunt zijn. Met Scientology is het mogelijk om dit om te draaien en weer een gelukkig – en helder – leven te leiden.